FR

Privacy Statement

De bescherming van je privacy en gegevens is erg belangrijk voor Wienerberger. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering.

In dit statement informeren we je over de gegevens die Wienerberger verzamelt wanneer je onze website bezoekt en voor welk doel Wienerberger die gebruikt:

1. Klantgegevens

Als je je aanmeldt op de Wienerberger site, een nieuwsbrief of informatie aanvraagt, verzamelen we de door jou vermelde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mail en interesses. We gebruiken deze informatie om je service te bieden of je de gevraagde documentatie of nieuwsbrief te sturen. Met jouw toestemming gebruiken we deze gegevens om je, per post of e-mail, interessante informatie over Wienerberger te sturen.
Uiteraard kan je te allen tijde je toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be waarin je vermeldt dat je niet langer informatie van ons wenst te ontvangen. Daarnaast kan je ook te allen tijde je gegevens nazien, en ze desgewenst laten aanpassen. Ook in dit geval stuur je een e-mail naar info@wienerberger.be.

2. Doorgeven persoonlijke gegevens

In geen geval zal Wienerberger je gegevens doorgeven aan derden of derden toegang tot je gegevens verstrekken. Je gegevens worden enkel door organisaties en bedrijven van de Wienerberger groep of door derden die door ons gemachtigd zijn gebruikt voor reclame of service-opdrachten. Het spreekt vanzelf dat deze derden de gegevens enkel in het kader van die bepaalde opdracht mogen gebruiken, en de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken of ze aan anderen mogen doorgeven.

3. Technische gegevens

Als je onze website bezoekt registreert onze webserver de gebruikelijke technische aansluitingsgegevens die anoniem gebruikt worden als basis voor het verzamelen van statistieken over bezoekersgedrag, zodat we continu de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren.

4. Links

Dit Privacy Statement geldt enkel voor onderhavige website van Wienerberger België.

5. Veiligheid

Wienerberger verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, of openbaarmaking.

Meer vragen?

Als je meer vragen heeft of meer informatie wenst over de door ons verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan Wienerberger België. We behandelen je vragen zo snel mogelijk.