FR

Juridische kennisgeving

Deze website wordt uitgebaat door
Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: 0448.850.870

BTW-nummer: BE0448.850.870

Door gebruik te maken van deze website, verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Wienerberger is niet aansprakelijk voor onjuist vermelde gegevens.

Wienerberger besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Daarom kan Wienerberger niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Wienerberger verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Wienerberger niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Wienerberger probeert de website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

Wienerberger NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de toepassing van het door haar verleende advies indien dit advies niet volledig gevolgd is, indien de gebruikte materialen niet correct toegepast zijn, en indien dit advies niet gevalideerd is door de verantwoordelijke architect en/of ingenieur van dit project.

Copyright

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten, animatie etc...) is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wienerberger.